Kohështrirja POY 2020

Aplikimi i Produktit
Tetor 2019 – Prill 2020

Pjesëmarrësit regjistrojnë produktin (et) innovative duke plotësuar formularin e aplikimit online

 Vlerësimi i Ekspertëve
Qershor 2020

Profesionistët e industrisë vlerësojnë dhe përzgjedhin produktet e përzgjedhura

Sondazhi i Konsumatorëve
Korrik 2020

Nielsen kryen një sondazh rajonal të konsumatorëve për të përcaktuar fituesin në secilën prej kategorive

Shpallja e Çmimeve
Shtator 2020

Shpallja e fituesve në Mbrëmjen e Çmimeve dhe dhënia e liçencës një vjeçare për të përdorur logon e Produktit të Vitit

Përzgjedhur Produkti i Vitit në Botë