Produkti i Vitit është çmimi më i madh në botë me votë konsumatori për inovacionin e produktit. Themeluar në vitin 1987 në Francë, Produkti i Vitit tani operon në mbi 45 vende të botës me të njëjtin qëllim thelbësor: të udhëzojë konsumatorët drejt produkteve më të reja në treg dhe të shpërblejë prodhuesit për produktet dhe inovacionin e marketingut.

PËRZGJEDHUR PRODUKTI I VITIT

Kohështrirja POY 2020
Aplikimi i Produktit
Shkurt 2020 – Shtator 2020

Pjesëmarrësit regjistrojnë produktin (et) innovative duke plotësuar formularin e aplikimit online

 Vlerësimi i Ekspertëve
Tetor 2020

Profesionistët e industrisë vlerësojnë dhe përzgjedhin produktet e përzgjedhura

Sondazhi i Konsumatorëve
Nëntor 2020

Nielsen kryen një sondazh rajonal të konsumatorëve për të përcaktuar fituesin në secilën prej kategorive

Shpallja e Çmimeve
Janar 2021

Shpallja e fituesve në Mbrëmjen e Çmimeve dhe dhënia e liçencës një vjeçare për të përdorur logon e Produktit të Vitit

Përzgjedhur Produkti i Vitit në Botë