Vlerësimi i Ekspertëve

ROLI I EKSPERTËVË NË PËRZGJEDHJE

Dita e jurisë zhvillohet pasi mbyllet proçesi i regjistrimit.

Këshilli i ekspertëve përbëhet nga profesionistë të industrisë dhe ekspertë të mirënjohur nga fusha të ndryshme si marketingu, media dhe zyrtarë qeveritarë.

Këshilli i ekspertëve do të vlerësojë nëse të gjitha produktet pjesëmarrëse i plotësojnë kriteret e përcaktuara të inovacionit.

Komisioni i ekspertëve do të bëjë përzgjedhjen e produkteve përpara se të kalojë në fazën e sondazhit të konsumatorit.

Këshilli i Ekspertëve Tanë